Volební program PRO PRAHU 9

Praha 9 upravená, krásná a vstřícná k občanům

 • stop naddimenzovaným stavbám, konec zahušťování zástavby na Proseku a Střížkově (např. Polyfunkční dům Litoměřická, nevzhledná rozhledna v ulici Na Vyhlídce)
 • vykoupení pozemků na náměstí OSN ve Vysočanech, místo megalomanských staveb zde bude vytvořen pěkný park s prostředím pro setkávání občanů všech generací
 • citlivé a ohleduplné územní plánování – stavby musí svým charakterem respektovat přirozené okolí; o dalším rozvoji Prahy 9 bude veden dialog s občany, stavby musí být projednány s veřejností
 • výstavba veřejných sportovišť: multifunkční oplocené hřiště u Parku přátelství, dráha pro in-line bruslení
 • pro seniory s trvalým pobytem v městské části zajistíme po zavedení parkovacích zón parkování zdarma
 • snížení hlukové zátěže na Vysočanské a Liberecké ulici
 • zasadíme se o vytvoření dvou systémů parkování pro vnitřní a vnější Prahu. Např. občané Prahy 9, 8, 7 by měli mít možnost zaparkovat v této vnější oblasti, pokud v některé z uvedených městských částí mají trvale hlášený pobyt. Chceme zabránit stavu, kdy obyvatel Prahy 9 nemůže zaparkovat na Praze 8, když si jede nakoupit, nebo veze dítě do volnočasového kroužku.
 • zasadíme se o vyšší počet linek MHD s nízkopodlažními autobusy, aby mohly být využívány seniory, hendikepovanými občany a rodiči s kočárky
 • vytvoříme světelný přechod na Českobrodské ulici u zastávky autobusu „Kolonie“
 • občané mají právo na ochranu svého soukromí, majetku a respektování klidu
 • zaměříme se na likvidaci zákoutí, kde se vytváří podhoubí pro drobnou kriminalitu, je vytvářen nepořádek, nehygienické prostředí a nadměrný dlouhodobý hluk způsobený hlasitou hudbou
 • chceme větší četnost hlídek městské policie
 • Údržba zeleně je vizitkou každého města. Praha 9 má mnoho zeleně, bohužel nedostatečně udržované. Divoce rostoucí zeleň tvoří zákoutí pro různé živly a slušný člověk se tam bojí vkročit. Chceme upravenou, čistou Prahu 9, kde parky budou navrhovat odborníci, aby se místo parků netvořila betonová výheň jako v Parku Balabenka, nýbrž vysazovaly stromy ochlazující ovzduší.
 • vytvoříme pasportizaci zeleně, plán pravidelné údržby zeleně a obnovy obecního majetku
 • zvýšení počtu sečí trávy, včasné odklízení sněhu
 • vytipování ulic, kde je možné výsadbou stromů snížit tepelnou zátěž
 • soustavná údržba a obnova chodníků a ulic ve spolupráci s odpovědnými orgány
 • stop přetékajícím popelnicím na tříděný odpad, horám nedopalků na zastávkách. Chceme mít Prahu 9 útulnou a stále čistou.
 • zasadíme se o kultivovaný prodej občerstvení pro občany na veřejných prostranstvích
 • zasadíme se o dodržování stavebního klidu o nedělích a státních svátcích. Občané mají právo být v těchto dnech chráněni před stavebním ruchem, prachem a hlukem sbíječek
 • vytvoříme nová psí hřiště s odborným výcvikem pro psy. Výcvik bude podporován městskou částí
 • finančně podpoříme školy v přírodě a lyžařské výcviky našich dětí v základních školách a mateřských školách, aby všechny děti mohly jezdit na školy v přírodě a lyžařské výcviky
 • podpoříme mateřské a základní školy zejména v personální oblasti, budeme zajišťovat profesní rozvoj pedagogů formou školení
 • postavíme novou mateřskou školu v oblasti Hrdlořez
 • podpoříme pedagogické a nepedagogické pracovníky obecními byty
 • zaměříme se nejenom na zvyšování počtu míst ve školkách a školách, ale také na zvýšení kvality výuky
 • vytvoříme klub pro mládež, který bude sloužit i jako literární kavárna a místo setkávání pro seniory
 • budeme prosazovat další rozvoj Polikliniky Prosek
 • zajistíme rozsáhlejší parkovací prostor v nejbližším okolí Polikliniky Prosek pro návštěvníky i zdravotníky a zaměstnance
 • zapojíme naše seniory do řady aktivit, kde mohou uplatnit svůj um a životní zkušenost
 • zajistíme otevřenou radnici se srozumitelnými usneseními a zápisem z jednání rady i zastupitelstva tak, jako je zveřejňuje Rada hlavního města Prahy a řada dalších městských částí
 • zajistíme hlídání dětí v průběhu konání zastupitelstva pro rodiče a prarodiče, kteří se přijdou zúčastnit jednání zastupitelstva městské části
 • časopis Devítka je placen z peněz daňových poplatník. Proto by měl obsahovat informace o usneseních rady a zastupitelstva, nikoliv jen oslavné články vládnoucí koalice
 • zasadíme se o čtvrtletní zveřejňování přehledu hospodaření městské části v časopise Devítka, aby občané věděli, jak je čerpán rozpočet

STAROSTOVÉ PRO PRAHU s podporou ODA – Krásné město Praha

Praha 9 je rozdělena na tři volební obvody

 

Volební obvod číslo 1:

 1. Luboš Pokorný, podnikatel
 2. Jakub Manda, řidič
 3. Jaroslav Olejníček, podnikatel
 4. Milan Kučera, programátor
 5. Emilie Kocíková, důchodkyně
 6. Dagmar Naďová, invalidní důchodkyně
 7. Soňa Jantolová, mateřská dovolená
 8. Martina Görlich Gottschling, podnikatelka
 9. Jiří Vávra, podnikatel
 10. Josef Brejžek, kuchař

Celá kandidátka na VOLBY.CZ.

 

Volební obvod číslo 2:

 1. Jan Kučera, obchodní ředitel
 2. Antonín Rozkoš, účetní
 3. Marta Javůrková, finanční analytička
 4. Petr Zajac, manager
 5. Stanislav Zbořil, instalatér
 6. Natalie Tesařová, důchodkyně
 7. Vratislav Knotek, řidič
 8. Darka Bělohlávková, podnikatelka
 9. Michaela Kovaříková, pojišťovací makléřka

Celá kandidátka na VOLBY.CZ.

 

 

Volební obvod číslo 3:

 1. Miloslav Dvořák, manažer
 2. Zuzana Kučerová, pedagog
 3. Karel Khun, podnikatel
 4. Nikolas Sousedík, podnikatel
 5. Ondřej Vachůn, podnikatel
 6. Irena Konopková, bývalá pošťačka, důchodkyně
 7. Monika Fetrlová, podnikatelka
 8. Radim Kovařík, OSVČ
 9. Jan Švandrlík, řidič
 10. David Zát, úředník
 11. Gustav Cziviš, řidič MHD
 12. Ivana Fišerová, řidič
 13. Veronika Bultasová, řidička tramvaje

Celá kandidátka na VOLBY.CZ.