Volební program PRO PRAHU 21

 • Včas a bezchybně vypracované a podané žádosti o finanční prostředky (dotace, granty) .
 • Dokázat prosadit a fundovaně zdůvodnit důvod žádosti o finanční prostředky (dotace, granty).
 • Vystupovat jako důvěryhodná a odborně zdatná osoba.
 • Měření rychlosti v obci kamerovým systémem (vybírání pokut za nedodržení rychlosti v obci)
 • Ve spolupráci se starosty okolních městských častí intenzivně podporovat výstavbu obchvatu.
 • Podporovat protihlukové opatření obchvatu a výsadbu zeleně.
 • Finančně, technicky a realizačně připravit zkulturnění hlavní komunikace vedoucí napříč Újezdem.
 • Prosadit a připravit k realizaci zatrubnění příkopů podél komunikací a výsadbu okrasných stromů.
 • Intenzivně pokračovat v rekonstrukcích chodníků.
 • Nadále pokračovat s větší intenzitou v rekonstrukci vedlejších komunikací.
 • Prosadit nahrazení asfaltových povrchů vedlejších komunikací a chodníků do zámkové dlažby.
 • Chceme prosadit a získat finance na výstavbu parkoviště jak pro cyklisty, tak i pro automobily u nádraží.
 • Použít již provedenou studii a pouze ji upravit do podoby dnešních závazných norem.
 • Naší snahou bude získat finance a podporu pro výstavbu domu pro SENIORY.
 • Podpora spolků spolupracujících se seniory
 • Letní kino
 • Podpora všech aktivních spolků

kandidátní listina

do zastupitelstva městské části- Praha 21


1. Ing. Roman Březina, vedoucí oddělení správy zeleně

2. Ing. Roman Mruvčinský , OSVČ

3. Ing. Aleš Machalíček, ředitel společnosti

4. Miloslav Zeman, jednatel společnosti

5. RNDr. Jitka Jenšovská, inspektor ČIŽP v.v.

6. Blanka Exnerová, požární technik

7. Magdaléna Sadyová, prodavačka

8. Rosalie Shánělová, OSVČ

9. Miroslav Ptáček, OSVČ

10. Jan Šnitr, OSVČ

11. Vladimír Saitz, řidič

12. Miroslav Váša DiS., důchodce

13. Radek Zelený, technický pracovník

14. Martin Švejnoha DiS., úředník

15. Jaroslava Jandáková, dispečer

Celou kandidátní listinu si můžete přečíst zde.