Volební program PRO PRAHU 2

Praha patří mezi nejbezpečnější místa na zemi. Ale nesmíme usnout na vavřínech. Ne zrovna šťastná imigrační politika našich německých sousedů, katastrofální následky exportu demokracie do zemí, kde o ni nikdo nestojí, a následný hromadný exodus jejich obyvatel se ještě projeví. Stejně jako návraty podivných polistopadových emigrantů ze zemí západní Evropy, nebo vzrůstající aktivity balkánských gangů. Dále, spolu s nástupem nových médií,  nebezpečně vzrůstá kyberšikana na školách i pracovištích. Tomu všemu je třeba učinit přítrž.  Je proto potřeba soustavně podporovat co nejužší spolupráci Prahy s Policií ČR, vytvářet prostředí pro co nejlepší součinnost s Městskou policií a obecně se složkami integrovaného záchranného systému. Máme spoustu skvělých Pražanů v uniformách policie, hasičů, záchranářů. Pojďme jim vytvořit co nejlepší podmínky, oni nám to mnohonásobně oplatí.

Zajistíme důstojné služební byty pro všechny bezpečnostní složky a záchranáře!

Budeme prosazovat zavedení výsluhy pro příslušníky městské policie! Není možné, aby po celoživotní službě byli diskriminováni oproti ostatním bezpečnostním složkám.

psích exkrementů

podpora živnostníků, parkování pro rezidenty

Bez živnostníků a drobných firem Praha nemůže fungovat. Žádné korporace, holdingy či jiné mamutí firmy nemohou vyřešit každodenní potřeby normálního Pražana. Bez desítek tisíc lidí, kteří zariskovali a šli s holýma rukama do podnikatelského rizika, by naše město přestalo existovat. Každý, kdo pracuje sám na sebe, si zaslouží naší úctu a podporu. Všichni ti drobní prodejci, ševci, instalatéři, zámečníci, kadeřnice, pekaři, řezníci, automechanici… nedá se to ani vyjmenovat. Ale jak jim pomoci, aby zase oni co nejvíce pomáhali v každodenním životě všem ostatním Pražanům?

Zařídíme, aby živnostník nebyl sankcionován parkovacím systémem, když vám jde poskytnout službu! Pokud Vám veze ledničku, jede vyměnit vanu, opravit pojistky, musí mít možnost bezplatného stání v jakékoli rezidenční zóně po dobu výkonu své práce. Nebudete pak na něj zbytečně hodinu čekat, než zaparkuje kde je to dnes nejlevnější a on Vám na oplátku nebude do ceny za jeho služby počítat poplatky za parkování!

V systému parkovacích zón zavedeme bezplatné krátkodobé parkování pro poskytovatele služeb – řemeslníky, živnostníky – parkují v systému „pro pražany“ ne pro sebe.  Zavedeme tzv. „post pay“ platbu – fakturaci pro podnikatele/firmy/ty, kteří takovou službu budou chtít využít

V systému parkovacích zón prověříme a následně zavedeme tzv. virtuální parkovací kartu Pražana – jedna karta, jedna Praha

Za všechno co dnes máme, čím jsme, kde žijeme, co všechno můžeme dělat, vděčíme těm, kteří přišli před námi. Za naši nádhernou Prahu vděčíme předkům, kteří ji založili, postavili a uchovali do dnešních dnů pro nás. A stejně tak se o ni zasloužili i lidé, kteří jsou dnes mezi námi v důchodovém věku. Oni zde pracovali, udržovali své byty, domky, zahrádky, odevzdávali daně, ze kterých se město rozvíjelo, oni zde vychovali dnešní generace, které nyní pokračují v jejich práci. Je naší povinností jim to dnes vrátit. Praha je jim dodnes drahá, ale současně je pro ně také příliš drahá. A velmi často nedostupná  dopravně, nedostatečná v péčii a volnočasových aktivitách,v zajištění důstojného stáří v domovech seniorů i odborných centrech.  A přitom stačí opravdu málo, aby to bylo lepší a i oni si mohli opět říci, MILUJEME PRAHU!

Uděláme maximum proto, abychom seniory zbavili poplatků za veřejnoprávní média! Stát nemá parazitovat na seniorech. Potřebují ty peníze jinde.

Zrušíme platby seniorů za rezidenční stání v Praze!  Proč by je jejich město mělo trestat za to, že si po všech těch letech práce potřebují domů dovézt nákup či dojet k lékaři.

Vybudujeme na magistrátu hlavního města Prahy samostatný Odbor pomoci seniorům! Jeho náplní bude zejména – poradenská činnost při vyřizování administrativních problémů v rámci Prahy, poskytování informací o dostupnosti volnočasových a vzdělávacích programů, podpora aktivního života seniorů.

Zasadíme se o dostupné stravování seniorů a terénní péči! Zde má Praha stále velký dluh.

Poskytneme sportoviště v dopoledních hodinách seniorům za dotované ceny! I senior má právo na sportovní vyžití!

Podpoříme budování malých privátních denních stacionářů pro seniory, kde budou moci při aktivní nebo oddechové činnosti setrvat po pracovní dobu svých dětí. V jejich rámci i samostatně vytvoříme podmínky pro vzdělávání seniorů v oblasti nových médií, aby mohli být bez obav a problémů prostřednictvím facebooku, twitteru, instagramu či emailu  v kontaktu se svou rodinou či kamarády.

Podpora skolek

Děti, vyrůstající v čistém, spořádaném a kulturním prostředí, kde se jejich osobnosti mohou správně rozvíjet, jsou budoucností našeho města a všech Pražanů. Pokud jim poskytneme nejen pestrou škálu možností vzdělání a vyžití, včetně zakotvení povědomí o pořádku a zodpovědnosti, mnohonásobně se nám to všem vrátí. To víme všichni. Ale co je proto zapotřebí  udělat?

Zajistíme pro všechny děti místa ve školkách! Pomůžeme městským částem s budováním mateřských škol pro děti od 3 let věku. Nejen, že se budou  adaptovat na společnost a osvojí si všechny nezbytné dovednosti, ale současně to umožní matkám návrat do zaměstnání  bez ztráty kvalifikace s  kontinuálním zachováním odbornosti, což je v dnešní dynamické době velmi důležitý  faktor.

Všechny děti musí mít obědy a svačiny! V dnešní době je zcela nemyslitelné, aby jakékoli dítě trpělo ve škole hlady. Vytvoříme sociální program, který tento nedostatek odstraní. Bude pak na sociálních odborech, aby prověřili, že rodiče tento benefit vědomě nezneužívají.

Posílíme rozsah a dostupnost mimoškolních aktivit pro děti! Současný stav, kdy umístění dítěte do kroužku v Domě Dětí a Mládeže je prakticky nemožné, musí skončit. Podpoříme vybudování nových kapacit Domů Dětí a Mládeže!

Budeme iniciovat návrat k systému jeslí na území hlavního města Prahy!

Vytvoříme zázemí pro příměstské tábory pro zdravý vývoj mladé generace!

Zařídíme pro děti bezpečné a hlídané herní prostory a sportoviště! Městská policie musí zamezit vstupu bezdomovců, narkomanů a výtržníků do těchto prostor. Zajistíme, že velké městské parky budou mít svého správce.

Podpoříme zajištění volnočasových aktivit dětí směřujících k rozvoji dítěte přímo ve školních družinách! Ve spolupráci s hl. městem Prahou vytvoříme  pro tyto činnosti nový dotační program Magistrátu hlavního města Prahy.

Transparentní výběrová řízení zakázek radnice městské části

  • Prověříme ve spolupráci s hl. městem Prahou možnost vykoupení železniční stanice Vyšehrad  a její revitalizace

Opravy obecních domů

Mestska policie v mhd