Volební program PRO PRAHU 17

Jsme připraveni realizovat projekt „Otevřené radnice“ a zveřejňovat úplné a pravdivé informace o dění v Řepích a o rozhodování v orgánech naší městské části. Zpřístupníme veškeré materiály projednávané v radě městské části, zejména budeme zveřejňovat důvodové zprávy k jednotlivým projednávaným bodům, aby občané měli kontrolu, na základě jakých argumentů a informací radní rozhodují. Skoncujeme s nic neříkajícími informacemi typu – rada projednala, rada schválila … Budeme pořádat veřejné prezentace ke všem připravovaným stavebním projektům na území naší městské části. Každý zvolený zastupitel bude mít možnost vyjádřit svůj názor v Řepské 17 a jednou provždy tak zatočíme s bolševickou cenzurou, kterou tu zavedla řepská ODS. V radničním měsíčníku Řepské 17 upřednostníme aktuální informace a zprávy, před společenskými rubrikami. Dáme v řepských novinách také větší prostor pro odlišné názory, než jak se děje dnes, kdy v novinách je prezentován výhradně názor podporující kroky vedení řepské radnice.

Máme připraven projekt na 300 až 400 nových parkovacích míst bez toho, že bychom navýšení parkovacích stání řešili na úkor zeleně. Řešení nedostatečné kapacity parkovacích míst, které nabízíme, již bylo v naší městské části úspěšně vyzkoušeno. Známý řepský hobbymarket dokázal za několik měsíců pomocí montované ocelové konstrukce vytvořit 100 nových parkovacích míst. Obdobnou konstrukcí, ovšem s nižší průjezdnou výškou pouze pro osobní vozy, můžeme rychle a relativně levně zvýšit kapacitu vybraných řepských parkovišť, aniž bychom negativně zasáhli do kvality životního prostředí v jejich bezprostředním okolí a budovali investičně a provozně náročné parkovací domy.

Prioritou je výstavba domova s pečovatelskou službou abychom dohnali to, co radnice za uplynulé roky zanedbala. Jsme proti změně projektu, který ruší lodžie u většiny bytů a jsme proti redukci kapacity připravovaného projektu domova s pečovatelskou službou a převedení části jeho kapacity na sociální byty pro Magistrát, jak se snažila těsně před volbami prosadit a v zastupitelstvu prohlasovat řepská ODS v čele s dosluhující starostkou Jitkou Synkovou. V rámci domova s pečovatelskou službou zřídíme odlehčovací službu pro rodiny pečující o nemohoucího seniora – denní a týdenní stacionář.

Budeme požadovat navýšení počtu strážníků městské policie tak, aby byla zajištěna dostatečná hlídková činnost v noci a o víkendech, budeme trvat i na posílení denní hlídkové služby. Razíme heslo Městská policie v ulicích – ne na služebnách. Zavedeme „Antigraffiti program“, kdy městská část odstraňuje nežádoucí projevy vandalismu z obecních ale i soukromých objektů. Vlastníci a správci domů, kteří se do tohoto programu zaregistrují, získají pro svoji nemovitost protigraffitový nátěr a následný servis v podobě bezplatného odstraňování případných výtvorů sprejerů. Budeme podporovat finančně a materiálně dobrovolné hasiče naší městské části, kteří jsou nezbytnou součástí ochrany našich občanů v krizových situacích.

Jsme připraveni ve spolupráci s hl. m. Prahou zrealizovat program na opravy a obnovu řepských chodníků. V rámci výměny povrchů chodníků zajistíme jejich větší bezbariérovost a to opravou či vybudováním nových nájezdů pro vozíčkáře a dětské kočárky.

Budeme podporovat rozvoj místních spolků a organizací zajišťujících volnočasové činnosti dětí, mládeže a dospělých. Podporu zajistíme formou transparentního grantového programu nezávislého na příjmech z provozování hazardu, jak je tomu doposud. Vážíme si práce těch nejaktivnějších jako je např. Sokol Řepy a budeme usilovat o navýšení finanční a materiální pomoci pro tyto spolky. V rámci podpory spolkové činnosti se zaměříme také na rozvoj řepských zahrádkářských kolonií. Dále zajistíme vyhrazení oplocených prostor pro volné pobíhání psů. Tyto prostory mají pomoci chovatelům psů, aby mohli nechat své pejsky proběhnout a nemuseli se obávat střetu jejich miláčků s náhodnými chodci nebo jejich zaběhnutí.

Místo ve školce pro všechny řepské děti a stop přeplněným školkám. Zajistíme nové třídy mateřské školy v nevyužitých prostorách základních škol. Nepůjdeme cestou navyšování počtů dětí ve třídách, které jsou v současnosti přeplněné, ale naopak – po otevření nových tříd školek vrátíme počty dětí z maxima až 28 dětí na doporučovanou úroveň 20 až 24 dětí. Zavedeme program hlídání dětí od 2 let věku dítěte. Tuto službu nabídneme jak pro krátkodobé hlídání, tak jako službu obdobnou školce.

Řepy pro “Řepáky”. Budeme nekompromisně bránit takovému rozšiřování dopravy, které přinese do Řep i auta z jiných městských částí a s tím související hluk, smog a kolony – např. plánovanému propojení Břevnovské radiály s ul. Slánská.

Zasadíme se o zřízení dětského hřiště pod střechou, kde budete moci při nepřízni počasí zabavit svoje ratolesti a dát si přitom kafe a něco k snědku.

kandidátní listina

do zastupitelstva městské části- Praha 17


1. Mgr. Bořek Černovský, ekonom

2. Vladimír Slíž, dispečer MD

3. JUDr. Věra Havlíčková, právnička

4. Eva Vaňková, státní zaměstnanec

5. MUDr. Jan Šnajdr, zubní lékař

6. Dana Dvořáková, technik

7. Ing. Karel Berchtold, podnikatel

8. Ivana Hölzelová, hospodářka

9. Petr Kopecký, manažer

10. Lenka Císařovská, správce objektu

11. Ing. Vladimír Scholz, státní zaměstnanec

12. Milan Fürst, jednatel společnosti

13. MUDr. Pavel Racek, lékař

14. Radka Chytrá, DiS., provozní

15. Petr Kubáč, DiS., hudební pedagog

Celou kandidátní listinu si můžete přečíst zde.