Volební program PRO PRAHU 10

 • Rekonstrukce ulic nesmí mít za následek úbytek parkovacích míst
 • Jsme proti záměru zakreslení parkovacích míst v ulicích, protože tím parkovací kapacita kvůli zákonným normám poklesne
 • Podpora vzniku parkovacích domů
 • Případné zóny placeného stání nesmí být jen další „daň za parkování“, ale promyšlený systém zón, který vytlačí mimopražské řidiče zabírající celý den parkovací místa
 • Radnice musí po Technické správě komu­nikací a MHMP razantně požadovat opravy chodníků a silnic
 • Máme připravenou databázi největších děr v silnicích, které dennodenně znepříjemňují život motoristům
 • Neříkáme jen „je potřeba opravit silnice a chodníky“, ale máme vypracovaný konkrétní postup a plán realizovatelný do jednoho kalendářního roku
 • Komunální zastupitelstvo nemá být platformou pro ty, kteří se chtějí zviditelňovat neustálými konfl ikty a hádkami. Je potřeba řešit problémy města, ne své vlastní ambice.
 • Kvůli hašteření mezi zastupiteli váznou rekon­­strukce KD Eden, budovy radnice, okolí OC Cíl, Jabloňové ulice a dalších lokalit
 • Praha 10 má přes 100 malých lokálních dětských hřišť a nová dále vznikají, na druhou stranu také roste jejich vytíženost a s ní související poruchy a drobná poškození
 • Hřiště nesmí zůstávat neopravená či nebez­pečná pro děti! Každé hřiště musí být ze strany správní fi rmy alespoň jednou týdně důkladně kontrolováno
 • Tramvajové travnaté pásy se musí znovu zaze­lenat! Po Dopravn ím podniku budeme žádat zvýšení frekvence průjezdu kropících vozů.
 • Za posledních 8 let jsme prosadili výsadbu více jak 4 tisíc stromů za nově narozené děti! Dále nová stromořadí a také jsme sázeli stromy přímo v areálech základních škol. Nyní je ale nutné věnovat se ochraně zelených ploch, protože jsou plíce města. Je potřeba je uchránit i před novou výstavbou, což se nám podařilo na více jak 20 lokalitách formou připomínování Metropolitního plánu
 • O zeleň se v Praze 10 nestará jen radnice, ale také Dopravní podnik, TSK a soukromé subjekty. Ti by měli své kroky lépe koordinovat
 • Bezpečnost pro nás není jen heslo ve volbách, za poslední 4 roky jsme pro hasiče, Policii ČR a Městskou policii nakoupili vybavení za několik milionů korun
 • Problémy se zloději chceme řešit tím, že finanční motivací pomůžeme Městské policii obsadit 40 volných míst. Nejen tito strážníci by měli 80 % své pracovní doby věnovat pěší kontrole ulic, v denních i nočních hodinách
 • V žádném případě by rekonstrukce neměla být pojata megalomansky a fi nančně nákladně! I proto jsme přispěli k rozhodnutí nestavět radnici novou, ale opravit tu stávající.
 • Dohlédneme na včasné dokončení opravy Polikliniky Malešice
 • Zachováme nonstop lékárnu v Malešicích
 • Dětskou stomatologii rozšíříme o zubní ordinaci pro seniory
 • Budeme pokračovat v kulturních a společen­ských akcích pro naše seniory
 • Kromě tradičních akcí zajistíme také to, aby se spravedlivě dostávalo na všechny naše seniory co se týká aktivit jako ozdravné pobyty, lekce práce s počítačem, paměťové kurzy, pohybové cvičení a podobně
 • Budeme více podporovat aktivity organizované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 10

Jasné názory na aktuální témata

NE překladišti Malešice

ANO radničním novinám bez politické reklamy s praktickými informacemi a kulturními a sportovními tipy

ANO rekonstrukci OC Cíl a Květ

ANO transparentním výběrovým řízením se zveřejněnou dokumentací

ANO pobytům na Horském hotelu pro děti z Prahy 10 (i nadále za 1000 Kč na týden)

ANO nonstop lékárnám

ANO nově zřízené poradně pro občany v hmotné nouzi

ANO zpřístupnění školních hřišť veřejnosti během prázdnin

NE hernám

ANO zvýšení frekvence úklidu chodníků a psích exkrementů

ANO logopedii do mateřinek

ANO výuce cizích jazyků

NE kamionům na Jižní spojce

kandidátní listina

do zastupitelstva městské části- Praha 10


1. Cabrnochová Ivana Mgr., 44, HPP, BEZPP, radní MČ P 10, em.senátorka, čl.předs.Č.as.parapl. Praha 10

2. Novák Vladimír Ing., 62, HPP, BEZPP, starosta MČ Praha 10, ekonom,  Praha 10

3. Nepevný Jindřich Ing., 54, HPP, BEZPP, předs.Výb.pro str.invest.Zast.MČ P 10, st.inženýr, Praha 10

4. Choděra Aleš Mgr., 46, NK, BEZPP, advokát, Praha 10

5. Vávra Zdeněk Ing. Ph.D., 44, HPP, BEZPP, předs.Výb.živ. prostř. Zast. MČ P 10, vys.pedagog, Praha 10

6. Choděra Oldřich JUDr. PhDr., 69, NK, BEZPP, předseda Finančního výboru Zast. MČ P 10, advokát, Praha 10

7. Holubcová Lenka, 47, HPP, BEZPP, předsedkyně neziskové organizace Seppia z.s., Praha 10

8. Stříteská Eva MUDr., 63, HPP, BEZPP, lékařka, Praha 10

9. Skála – Rosenbaum Romana Ing., 50, HPP, BEZPP, zakladatelka a ředitelka spolku Parkinson – Help, Praha 10

10. Benešová Irena Mgr., 62, HPP, BEZPP, ředitelka Mateřské školy Ve Stínu, Praha 10

11. Krbek Richard, 45, NK, BEZPP, předs. Výk. výb. Unie bezp.sl. pro m. a ob.policie, Praha 10

12. Korbová Monika, 53, HPP, BEZPP, vedoucí ekonomka Českého zahrádkářského svazu, Praha 10

13. Pořízková Ladislava, 43, HPP, BEZPP, zdravotní sestra, nejlepší čes. tenistka na vozíku, Praha 10

14. Hnojil Josef Ing. Ph.D., 45, HPP, BEZPP, vydavatel, Praha 10

15. Staněk Dušan, 54, HPP, BEZPP, majitel společnosti pro správu nemovitostí, Praha 10

Celou kandidátní listinu si můžete přečíst zde.