Nejnovější zprávy

Září 6, 2016

Transparentní účet

Se vší skromností bychom chtěli požádat všechny podporovatele, příznivce a členy politického hnutí Pro Prahu o podporu naší metropolitní volební kampaně ve formě transparentních finančních příspěvků (v jakékoli výši).
Transparentní volební účet Pro Prahu - 2200997692/2010
Transparentní volební účet Fio banka, a.s. - Smlouva
Zdvořile vás upozorňujeme a informujeme vás, že operace na transparentním účtu budou zveřejněny způsobem a v rozsahu podle Smlouvy o zveřejnění údajů o tranparentním účtu (viz příloha). Finanční příspěvky budou využity výlučně k volební kampani, což můžete na tranparentním účtu on-line sledovat. Děkujeme vám.
Květen 11, 2016

Senátní volby

Širší vedení politického hnutí Pro Prahu (Výboru Pro Prahu) přijalo ve středu 16.03.2016 podrobnější informaci předsedy Karla Fischera o přípravě podzimních senátních voleb. Karel Fischer potvrdil, že ve všech třech senátních obvodech bude politické hnutí Pro Prahu nominovat svého kandidáta na senátora. Kandidáti budou reprezentovat naše hnutí a od září v rámci senátní kampaně pak i náš nový metropolitní projekt, respektive jeho některá témata, vybraná podle volebního okresku. Jména kandidátů oznámíme poté, co s každým z nich dokončíme „přístupové rozhovory“ a dohodneme veškeré podrobnosti senátní kampaně a pozdější úzké součinnosti. V současné době jsou nejdále jednání s kandidátem na senátora v senátním obvodu Prahy 10.
Květen 1, 2016

Prožijte krásný 1.máj, svátek lásky.

Seznamte se s tvářemi Pro Prahu

PROJEKT 21
programové teze metropolitního hnutí Pro Prahu

 

Dlouho jsme si stejně jako spousta z vás mysleli, že se vše vyřeší odevzdáním toho správného hlasu zavedeným stranám, ale výsledky se nedostavily. Protože nám není osud Prahy lhostejný, založili jsme politické hnutí, které, jak doufáme, nastartuje změnu k lepšímu. Jsme politické hnutí Pro Prahu a vracíme vám ji zpátky!

 
1Jasná vize a strategie
Stejně jako vy si uvědomujeme, že každá velká metropole potřebuje mít jasnou vizi a směr, kterým se bude rozvíjet. Jinak se totiž jedná o loď bez kapitána, kterou dřív nebo později čeká tvrdý náraz. Jednotlivá politická rozhodnutí ovlivňují život města na mnohem delší dobu, než jedno či dvě volební období. Naše zkušenosti z městských částí nám dovolují nabídnout obyvatelům města jak odborné znalosti, tak pevné vedení. Pomocí každodenní práce se důsledně připravujeme na převzetí zodpovědnosti za vládu v metropoli. Rozhodnutí ale nechceme dělat sami. Obracíme se na experty, aby spolu s námi vytvořili koncept dlouhodobě udržitelného rozvoje, který by k našemu krásnému městu byl co nejvíce šetrný. Díky tomu budeme moci říct, že jsme udělali maximum pro to, abychom město předali dalším generacím v tom nejlepším stavu.
2Práce místo politikaření politických stran
Myslíme si, že by každý zastupitel měl být hrdý na to, že mu Pražané umožnili pracovat ve prospěch jeho města, stejně jako jsou hrdí oni na to, že v něm žijí. Také by měl přistupovat ke svým rozhodnutím zodpovědně, stejně jako v životě. O místech ve vedení města, nebo v městských firmách, by měli rozhodovat jednotliví zastupitelé, kterým dobro města leží na srdci, a ne stranické sekretariáty a známosti. Proto máme jasná kritéria - kompetenci a znalost. Všichni přece cítíme, že by to mělo být samozřejmostí. Naše cíle jsou reálné a umíme držet slovo.
3Rozvoj města
Máme za to, že by se měl zásadně změnit systém řízení magistrátu. Praha podle nás potřebuje otevřené, kompetentní a strategicky odvážné vedení. Takové, které nezklame důvěru občanů a prosadí to, po čem touží. Navrhujeme přenést z magistrátu více pravomocí na jednotlivé městské části a doporučujeme založit Sněm starostů, který by se stal partnerem Radě a zastupitelstvu. Jde nám o to, aby i na nejvyšší úrovni řízení města byly slyšet hlasy Pražanů a magistrát se vážně zabýval jejich potřebami. Město musí žít a vyrůstat se svými obyvateli.
4Férové veřejné zakázky ušetří miliardy
Občané Prahy potřebují opět věřit a důvěru ve vedení města jim vrátí pouze transparentní a kontrolovatelný systém řízení veřejných zakázek. Takový, kde na první pohled uvidí, kam tečou peníze a co za ně dostali. Stejně jako moc dobře vědí, za co utrácejí ve svém osobním životě. Zásadním kritériem jakékoliv soutěže musí být ekonomická výhodnost a prospěšnost pro město, nikoliv známosti. Ročně přichází naše město o miliardy, které by mohly být investovány jinak a v důsledku chybí nám všem. Je potřeba se znovu zamyslet nad přínosem desítek městských firem a zefektivnit hospodaření. Ušetřené miliardy pak můžeme investovat do oprav, školství, zdravotnictví a kultury, do oprav komunikací a infrastruktury, školství, zdravotnictví a sociálních služeb a péče o seniory, do bezpečnosti v dopravě. Prostě věcí, které všichni potřebujeme.
5Přátelský magistrát
Připravujeme koncepci takového magistrátu, který by byl maximálně otevřený a přátelský vůči veřejnosti. Úřady jsou tu pro nás a vzdělaný, informovaný a ochotný úředník by měl být samozřejmostí, která nám šetří čas a nervy. Klademe důraz na trvalé vzdělávání zaměstnanců magistrátu a rádi bychom na jednotlivé odbory zavedli rezervační systémy, abyste nemuseli trávit na úřadě ani o minutu více, než je nutné.
6Sebevědomí a spokojení Pražané
Už dnes na městských radnicích chráníme zájmy Pražanů. Praha ale potřebuje, aby radnice a magistrát pracovali společně ku prospěchu nás všech. Jedině tak prosadíme řešení problémů, které nás všechny trápí. Málo míst pro děti ve školkách, rozbité silnice, nepořádek v ulicích nebo parkování. Chceme co nejvyšší kvalitu života pro všechny obyvatele Prahy. Chceme, aby lidé v tomto městě byli opět šťastní. Nechceme na stav věcí pouze nadávat, chceme ho změnit. Pokud všichni Pražané řeknou dost, máme šanci na splnění našeho snu o úžasném městě. Milujeme totiž Prahu, a milovat, znamená dát druhému to nejlepší.

Společně jsme dosáhli skvělého výsledku, děkujeme.

VÝSLEDEK KOMUNÁLNÍCH VOLEB V ROCE 2014
496821

hlasů Pro Prahu

88

zvolených zastupitelů

257867

obyvatel Prahy v městských částech, kde působíme

8

starostů městských částí

Kde hájíme vaše zájmy

 
Je samozřejmostí, že bez komunikace s experty a s Pražany, společného konsensu nedosáhneme. Proto působíme v každé městské části, vám nadosah.
 

 

Budujeme pražské politické hnuti Pro Prahu, buďte u toho!

 
 

Sdělení pro členy

Setkání Výboru v roce 2017

Rádi bychom upozornili na změnu data setkání výboru z 28.6. na 21.6.

  • 28. února
  • 9. května
  • 21. června
  • 27. září
  • 29. listopadu
Vážené členky a vážení členové našeho politického hnutí Pro Prahu, vážení předsedové místních organizací,


Předsednictvo Pro Prahu rozhodlo, že pro letošní rok 2016 členské příspěvky zůstanou ve výši předchozích období, konkrétně tedy 5.000,- Kč starostové, místostarostové a radní, 200,- Kč senioři, maminky na mateřské dovolené a studenti a 1.500,- Kč ostatní členové. Lhůta pro jejich zaplacení je do 31.12.2016. Prosíme, abyste zaplaceni členských příspěvků v této lhůtě věnovali pozornost, neboť mají jako i v jiných politických stranách a hnutích i povahu "sčítání lidu" v našich řadách (čl.III., bod 4) stanov). Členské příspěvky plaťte na bankovní účet politického hnutí Pro Prahu č.ú. 2400813472/2010 vedený u Fio Banky, a.s), do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a místní organizaci (městskou část), jíž jste členem a jako variabilní symbol pak "2016". V případě, že jste letošní členský příspěvek již zaplatili, prosíme o sdělení údajů o platbě, abychom připsání částky mohli dohledat a ověřit. Případné další informace naleznete na www.proprahu.cz nebo u asistentky našeho politického hnutí sl. Jany Zbořilové, tel.: 702 179 408 (email: předsednictvo@proprahu.cz).


Těšíme se na setkání s Vámi 15. 12. 2016 na vánočním setkání v Radlické 505/58.

Kontakt


 

Pro Prahu