Miroslav Zelený se zaměřuje na péči o seniory

V posledních 20 letech Smíchov výrazně změnil svou tvář, a to díky nám všem. Z průmyslové části Prahy se přeměnil v moderní centrum, kam rádi chodíme za zábavou a nákupy, kde se nebojíme jít na procházku, odpočinout si a načerpat nové síly. Tím ale změna Smíchova nekončí, musíme pořád řešit

Pokračovat ve čtení

Vladislava Hujová má jediný program – Prahu

Téměř osm let jsem byla starostkou MČ Praha 3. Za tuto dobu se podařilo zrušit 120 heren a 1600 herních automatů. Ve školkách bylo vytvořeno 400 nových míst. 130 milionů investují developeři do veřejné vybavenosti. Nové je Havlíčkovo, Komenského náměstí, předělává se Kostnické a náměstí

Pokračovat ve čtení

Ivana Cabrnochová chce vyřešit pražské parkování

Ve svých 44 letech jsem matkou tří dětí. Pracuji jako radní MČ Praha 10, v minulosti senátorka. Těší mě, když mohu být užitečná svému okolí. Jsem člověk dohody a kompromisu, myslím si, že i lidé s odlišnými názory se na sebe mohou dívat jako na partnery. Pro Prahu 10 mám připravených několik

Pokračovat ve čtení

Alexander Lochman: musíme vyřešit pražskou dopravu!

V Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích máme největší potíž s dopravou – jako v celé Praze. Musíme dokončit připravované obchvatové silnice. A hlavní je samozřejmě dokončení Pražského okruhu. Podařilo se nám, že okruh nebude na pilonech kousek za Třeboradicemi a Vinoří, ale bude zapuštěn do

Pokračovat ve čtení