Celostátní strany způsobily masakr bytového fondu

To, co v Praze poslední čtyři roky prováděla Rada hlavního města Prahy pod taktovkou Adriany Krnáčové, je masakr bytového fondu. Předvedla fatální neschopnost zrychlit stavební řízení, vydala množství protiřečících si předpisů a vyhlášek. Kde jsou startovací byty pro mladé, kde jsou domy s pečovatelskou službou pro seniory?

Absolutní deficit bytové výstavby navíc výrazně zhoršily kroky České národní banky, která zpřísněním hypoték odřízla desetitisíce Pražanů od dostupného bydlení. Krok očekávaný, na který se opět paní Krnáčová a spol. nestačili připravit. Respektive o tom ani nepřemýšleli. To všechno teď bude potřeba napravit. Z Prahy se stalo město, kde každý musí sáhnout velmi hluboko do kapsy, aby zaplatil to, co je považováno za základní potřebu – bydlení. Obrovská poptávka po bydlení a nízká nabídka vytváří situaci, kdy lidé s povzdechem akceptují vysoký nájem, protože jsou rádi, že vůbec mají kde složit hlavu.

Bydlení musí být dostupné

Právě proto je bydlení jedním ze stěžejních programových bodů STAROSTŮ PRO PRAHU. Podpoří výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, zajistí důstojné bydlení pro seniory. „Podpoříme kroky vedoucí k výraznému zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů v bytové výstavbě, a tím zastavíme růst cen nemovitostí v Praze. Současně chceme, aby Praha budovala nájemní pražské byty,“ představuje postup Karel Fischer, který hnutí do voleb vede.

Důležité je také zjednodušit výstavbu v rozvojových oblastech Prahy, kde pak konečně může vznikat nové bydlení. Vysoké ceny za bydlení si mnoho lidí nemůže dovolit. Pokud chtějí bydlet důstojně, musí Prahu opustit a sehnat si byty či domy za její hranicí. Často až ve Středočeském kraji. Ovšem to s sebou nese další potíž – lidé musejí dojíždět za prací. To znamená, že se každé ráno vyhrnou do aut a zaplní veškeré příjezdové cesty do hlavního města. STAROSTOVÉ PRO PRAHU sice chtějí co nejvíce podpořit železniční dopravu, která by situaci pomohla, zároveň ale chtějí řešit primární příčinu problému.

A to jsou vysoké ceny za bydlení. Je třeba stavět nové byty!