Ivana Cabrnochová chce vyřešit pražské parkování

Ve svých 44 letech jsem matkou tří dětí. Pracuji jako radní MČ Praha 10, v minulosti senátorka. Těší mě, když mohu být užitečná svému okolí. Jsem člověk dohody a kompromisu, myslím si, že i lidé s odlišnými názory se na sebe mohou dívat jako na partnery. Pro Prahu 10 mám připravených několik zásadních bodů, které se vynasnažím prosadit. Chci vyřešit parkování a zavést takový systém, který nebyl jen další daní pro občany, a podpořit vznik parkovacích domů. Zasadím se o „důstojné chodníky a silnice”. Nejenže vím, které z nich jsou na tom nejhůř, ale mám vypracovaný i konkrétní plán oprav.

 

 

Chci zavést pravidelné kontroly dětských hřišť, která nesmí být pro děti nebezpečná. Chci zvýšit údržbu zeleně. Tramvajové pásy by se měly zelenat, stromořadí by se měla množit, zeleň by neměla ustupovat nové výstavbě. Do ulic přivedu 40 nových strážníků. Chci udržet kvalitu zdravotnických služeb a v neposlední řadě v rámci aktivního programu pro seniory zlepšit i jejich život. Dobrou práci chci odvádět samozřejmě i pro celou Prahu, proto kandiduji do městského zastupitelstva!