Starosta Popek: Městské části investují zodpovědněji než město

Starostovi Prahy – Lipence Michalu Popkovi se podařilo dotáhnout spoustu projektů, od chybějící kanalizace po zavedení autobusové linky. Trápí ho magistrát, který nejenže není vstřícný, ale často starostům dává zdlouhavou zpětnou vazbu na řešení mnohdy zásadních problémů městských částí. Kandiduje za hnutí Starostové pro Prahu do městského zastupitelstva, aby situaci změnil. Praha podle něj bude fungovat nejlépe, když prim budou hrát městské části.

 

Co se vám povedlo vyřešit v v Lipencích?
Výkladní skříní každého zřizovatele je podle mě škola a na místní školství jsem hrdý. U nás se podařilo několikanásobně zvýšit kapacitu mateřské školy, takže pokrýváme poptávku na umístění dětí. Lidé tedy nemusí nijak řešit složité dojíždění. Navyšujeme i kapacitu základní školy, kde vzniká nový pavilon. Kromě toho jsme dokončili sportovní halu a máme tu jednu z nejmodernějších hasičských zbrojnic v Praze. Staráme se o seniory, kterým zajišťujeme rozvoz jídla. Dolní Černošice se konečně dočkaly kanalizace. Podařilo se nám zavést novou autobusovou linku, která obslouží i dosud špatně dostupné oblasti Lipenců. A opravili jsme čtyři kilometry komunikací.

Jaké problémy se vám přesunuly do dalšího volebního období?
Jde spíš o dokončení rozjetých věcí, jako je právě vylepšování dopravní dostupnosti a infrastruktury. Právě proto kandiduji nejen do pražského zastupitelstva, ale také znovu na starostu. Především pro komunální politiku je zásadní kontinuita. Čtyřleté volební období není dost dlouhé na úplnou finalizaci rozpracovaných projektů. Pokud mě občané zvolí, budu moci rovnou pokračovat v práci, zatímco ostatní by se teprve učili, jak městskou část spravovat.

Dají se funkce starosty a městského zastupitele vůbec skloubit?
Nejenže se dají skloubit, ale podle mě by to měli být právě politici z městských částí, kdo má v Praze silný hlas! V současné situaci má daleko větší roli magistrát, který je ale často naprosto odtržený od reality. Netuší, co lidé v městských částech řeší, co mají za problémy, jaké věci potřebují zařídit. Výborně to ale ví právě starosta, který oblast a její lidi zná. Proto chci Prahu vedenou kompetentními zastupiteli, kteří nerozhodují jen tak od stolu, ale situaci opravdu znají a ví, jaké to rozhodnutí bude mít dopady. Městské části by obecně měly mít větší pravomoci. Peníze zvládají efektivně využít, zatímco na magistrátu mnohdy leží neinvestované na Odboru městského investora.

Jaké oblasti tedy v Praze řešit?
Myslím, že ty problémy vidíme všichni, kdo se jen trochu zajímáme o věci okolo nás. Musíme řešit dopravu, dostupnost bydlení. Mít koncepci a odvahu dělat rozhodnutí. Tu starostové určitě mají, protože jinak by se v jejich městské části nic nehnulo z místa a voliči by jim už nikdy nedali svou důvěru. Magistrátu ale schopnost vzít na sebe odpovědnost a věci řešit chybí – právě proto, že jsou naprosto odtrženi od konkrétních potíží, které jejich nekompetence přináší zcela konkrétním lidem v městských částech. A zase jeden příklad z naší městské části: často se stává, že starostové vybojují konkrétní projekt a získají všechna povolení. Ovšem zastupitelé města mají okrajové části Prahy také na okraji zájmu a také se bojí rozhodovat. Takže nikdo nevypíše soutěž na dodavatelské firmy. S projektem, který by lidem zkvalitnil život, se tím pádem nehne. U nás se takto válčilo o čističku, kterou Lipence naléhavě potřebovaly. Já jsem si tedy velmi dobře vědom toho, jak může nekompetentní vedení města lidem znepříjemnit každodenní existenci. A chci s tím něco udělat.

Michal Popek

Kdo je Michal Popek?
Vystudoval SOŠE, rozvedený (dvě dcery + vnučka). Má za sebou 15 let v komunální politice, ve funkci starosty je třetí volební období. Michal Popek kandiduje do městského zastupitelstva za hnutí Starostové pro Prahu, jehož program považuje za ucelený a kvalitní. Jeho vizí jsou kompetentní, rozhodování schopní zastupitelé, kteří jsou si vědomi toho, že je třeba mnohem zodpovědněji než doposud vnímat a komunikovat potřeby městských částí. Je zřejmé, že kromě změny směřující k rozšíření kompetencí při financování staveb jejich místní technické vybavenosti, by měly mít i větší slovo v rámci nejen vlastního územního plánování, ale mít také možnost vyjadřovat se zásadněji k rozvoji celého města.