KOMENTÁŘ: Radní v Praze hrají divadlo a hýří nápady. Budou přece volby

Nedávno jsme utrpěli jedno z posledních zasedání současné politické reprezentace hlavního města Prahy.  A byla to smutná přehlídka arogance, diletantství, politické nekorektnosti a nezodpovědnosti.

Naši radní před koncem mandátu najednou vyvíjejí obrovskou vlnu iniciativy. Náhle přicházejí s řadou nápadů i závazných kroků a matou voliče divadlem obrovského nasazení. Po třech a půl letech letargie hýří nebývalou aktivitou, ve svém důsledku zavazující až budoucí vedení města.

Například pokyn Institutu plánování a rozvoje prověřit jiná vedení trasy metra D. A to v momentu, když už bylo zahájeno projednávání Metropolitního plánu.

Obzvlášť zásadní neznalost

U jednoho bodu se projevila obzvlášť zásadní neznalost. Byla to zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje hlavního města Prahy v uplynulém období od října 2014 do března 2017.

Svévolně, mimo záměry a požadavky městských částí, byly do dalšího zpracování vypuštěny věci, které nemají politici právo měnit. Bylo na to dokonce v diskusi upozorněno, přesto zastupitelé bez vědomí závaznosti těchto kroků dokument schválili.

Zvítězila politická nevraživost

Samospráva má určovat směry rozvoje, úředník nemůže samovolně její vize měnit, samospráva má potom právo takový dokument odmítnout k přepracování.

V zastupitelstvu zvítězila politická nevraživost a zoufalá snaha ještě rozhodovat. Vždyť i na zvukový záznam padlo úřednické upozornění, že oprava by se do září nestihla, to by už tedy neschvalovalo toto zastupitelstvo.

Světlana Kubíková, expertka Hnutí Pro Prahu pro vizi města a veřejnou správu