Městské části se bouří a chtějí se trhnout od Prahy. Řešení je jinde

Separatistické tendence pražských městských částí jsou důsledkem katastrofálního řízení magistrátu hl.m.Prahy politickými stranami s celostátní působností. Politické strany do čela pražských kandidátních listin vystrčily na podzim 2014 jména vygenerovaná vnitrostranickými personálními kšefty, aby si zajistily moc nad Prahou s ročním rozpočtem 50 miliard korun a svým funkcionářům na čtyři roky pohodlnou trafiku.

Říká se totiž, že se v pražských volbách volí stejně jako do parlamentu. Navíc si mnozí myslí, že se Praha řídí sama, rozuměj: život metropole běží jakousi setrvačností sám. Dělají to tak ostatně už dvě desítky let a pražský volič je volil i tentokrát.

Zvolil tak lidi, kterým nejde o naše město, jde jim o své kariéry, pohodlný přísun mzdy, kterou po dobu čtyř let budou dostávat, i když město třeba zkrachuje, nebo v lepším případě se zcela zastaví.

Starostové se bouří

Jestliže katastrofální situace ve vedení Prahy trvá několik měsíců a už předtím město po dobu čtyř let stagnovalo, nelze se divit, že se starostové městských částí bouří a zviditelňují se více či méně šílenými a nereálnými nápady.

Situaci naše hnutí předvídalo, a proto nabízelo voličům téma, které ve volební kampani na podzim 2014 zaujalo, a to posílení pravomocí městských částí na úkor magistrátu, nebo chcete-li jinak – decentralizaci moci v Praze. Přestože zaujalo, ještě jako zásadní pro Prahu nerezonovalo.

Aktuální hlasité požadavky na útěk městských částí z Prahy do Středočeského kraje jsou jen snahou o zviditelnění nespokojených starostů. Nic víc. Nejsou to domyšlené a reálně možné kroky. Seriózní a konstruktivní je nový promyšlený metropolitní projekt, který však musí vzejít od jiné reprezentace, od odborníků se znalostí pražské problematiky, kteří od Pražanů dostanou silný mandát v dalších pražských volbách.

To nejlepší, co mají udělat? Vzdát se mandátu

Pokud by celostátní politické strany, jejichž zájmem rozhodně není rozvoj Prahy, přeci jen chtěly našemu městu ještě nějak pomoci, nebo by mu chtěly dát alespoň šanci přežít, mohly by se dohodnout na nových pražských volbách, ve kterých by ovšem nekandidovaly a umožnily tak Pražanům zvolit novou pražskou reprezentaci, která má vizi pro metropoli a plán revize jejího řízení.

A protože neschopnost a trapnost těch, kteří stojí ve vedení metropole je do očí bijící a vidí ji už úplně každý, mají i oni možnost zamyslet se nad sebou a tím, co předvádí, jednou prospět našemu městu: vzdát se mandátu člena zastupitelstva hl.m.Prahy.  Pražané by tak mohli volit znovu. A lépe, než na podzim 2014.