Prahu „požírají“ okolní vesnice

Praha nepožírá okolní vesnice, je to přesně naopak. Vesnice požírají Prahu. Praha se za mnoho posledních let vůbec nerozrostla, ten efekt je opačný. Proto, že se lidé stěhují za Prahu do jiného kraje, posilují tamní obce, které se rozšiřují směrem k hlavnímu městu. Jejich vývoj je daleko dynamičtější. Je to hlavně kvůli tomu, že tam neplatí pražské stavební předpisy. Praha je v mnoha oblastech přeregulovaná.

V Praze chybí výstavba nových bytů pro střední třídu. Nestaví se, a proto chce každý developer maximalizovat svůj zisk ze stávajících projektů. Tedy vydělat co nejvíce. Proto si lidé staví byty nebo domy za Prahou, nebo se stěhují do okolních vesnic. Za úpadek vnitřní části Prahy může tedy samo město. Střední třída Pražanů se musí stěhovat za město.

Prahu máme uzavřenou v jejích hranicích a okolo je Středočeský kraj. Je zabráněno vývoji města. Protože politická reprezentace Prahy se logicky nemůže dohodnout s politiky ze středních Čech, kteří mají zase jiné cíle a zájmy než ti „Pražáci“. Je tedy špatně nastaveno už to pojetí Prahy jako kraje, co má spolupracovat s krajem, který ho obkroužil. Je tedy dobré udělat z Prahy město, které by se mělo rozvíjet v souladu s okolím.

Praha si může stavět své městské byty sama. Fungovalo to tak za první republiky. Město musí naslouchat poptávce obyvatel.

Karel Fischer, předseda hnutí Pro Prahu