Naše teze pro Prahu

Rozhodovat mají městské části, ne magistrát

Základní vizí je přesunutí pravomocí magistrátu na městské části. Starosta a radní městské části ví o problémech obyvatel více, než magistrátní úředník nebo primátor.

Naším cílem je prosadit, aby úřady městských částí, které jsou obyvatelům blíž, vyřizovaly podstatnou agendu magistrátu. Magistrát stanovuje závazná pravidla pro parkování, pro omezení žebrání či jevů spojených s bezdomovectvím, pro prostituci, pro pouliční reklamu nebo i pro volný pohyb pejsků. Není však vůbec schopen na tato pravidla vymáhat.

Revitalizace zanedbaných částí Prahy

Zasadíme se o navýšení peněz na opravu zanedbaných koutů a částí ulic a na trvalou péči o ně. Zatraktivníme tyto lokality pro rezidenty. Navrhujeme násobně zvýšit částku grantových prostředků, které mohou být rozdělovány vlastníkům domů.

Čisté a udržované parky

Chceme postupnou odbornou revitalizaci parků a zeleně, jejich profesionální údržbu a volné zpřístupnění obyvatelům Prahy. Parky a zahrady trpí vandalstvím a nedostatečným dohledem a proto nemohou plnohodnotně sloužit svému účelu. Zajistíme správce a hlídače parků i jejich ochranu a ostrahu.

Radnice pro občany: Transparentní správa městských částí

Zajistíme zveřejňování rozhodnutí Rad a Zastupitelstev, včetně úplných důvodových zpráv k rozhodnutím, ze kterých bude přehledně patrný obsah rozhodnutí a jeho odůvodnění. Zavedeme zveřejňování rozpočtu naší městské části v takové podobě a členění, aby mohl každý obyvatel dálkovým přístupem rozklikávat jednotlivé rozpočtové kapitoly až do jednotlivého konkrétního výdaje, až do každé nakoupené a zaplacené tužky.

Parkování Pražanů zdarma

Prosadíme parkování trvale bydlících obyvatel Prahy zdarma. Do parkovacího systému zapojíme moderní technologické prvky (mobilní telefony s ovládacími aplikacemi, navigace apod.), kdy rozpoznávacím znakem rezidenta bude registrační značka jeho auta (dříve SPZ), nikoliv zbytečně nákladné a s obtížemi pořizované parkovací karty, které jsou dnes.

Znát svého strážníka

Obyvatel Prahy musí mít možnost znát svého strážníka, kterému je jako okrskáři či pochůzkáři přidělena jeho ulice. Bude mít možnost mu kdykoliv zavolat, když bude potřebovat pomoc nebo pomoci zabránit poškození majetku městské části nebo jejích obyvatel nebo vandalství. Základním předpokladem je, že městské části budou moci strážníky přímo řídit.

Podpoříme poctivé podnikatele

Prosadíme zvýšení pravomocí v oblasti živnostenského podnikání. Zamezíme nezákonnému podnikání obchodníků, kteří blokují tržní místa pro poctivé živnostníky. Vytvoříme jasná pravidla pro podnikání.

Čistá, hlídaná a udržovaná hřiště pro děti

Jednotlivé městské části musí být schopné zajistit budování, pravidelnou obnovu, údržbu a úklid dětských hřišť pro děti. Musí na nich být zajištěno dostatečné zázemí pro rodiny s dětmi, WC s přebalovacími pulty, pítka by měla být samozřejmostí, což lze zajistit vyškolením správců a ostrahy dětských hřišť či pochůzkářů. Důležitá je pro nás také podpora a investice do členské základny sportovních klubů.

Více peněz mateřským a základním školám

Budeme trvale podporovat naše rodiny žijící a bydlící v Praze. Pro děti a rodiče zajistíme nebo finančně či materiálně podpoříme jesle, příměstské tábory pro děti. Zvýšíme objem peněz nasměrovaných do mateřských a základních škol na území naší městské části a využijeme je ke zvýšení úrovně školství.

Založíme Sněm starostů

Chceme změnit řízení magistrátu. Praha potřebuje otevřené, kompetentní a strategicky odvážné vedení. Naším cílem je přenést vliv a pravomoci magistrátu na jednotlivé městské části. Chceme založit Sněm starostů, který by se stal partnerem Radě a zastupitelstvu. Magistrát se musí místo politikaření zabývat denními potřebami a strastmi Pražanů a města samotného. Musí být přátelský k lidem. Město musí žít a růst se svými obyvateli. Naším cílem jsou sebevědomí a spokojení Pražané.