Pro přispěvatele máme náš transparentní účet

Se vší skromností bychom chtěli požádat všechny podporovatele, příznivce a členy politického hnutí Pro Prahu o podporu naší metropolitní volební kampaně ve formě transparentních finančních příspěvků (v jakékoli výši).

Transparentní volební účet Pro Prahu – 2200997692/2010

Zdvořile vás upozorňujeme a informujeme vás, že operace na transparentním účtu budou zveřejněny způsobem a v rozsahu podle Smlouvy o zveřejnění údajů o tranparentním účtu (viz příloha). Finanční příspěvky budou využity výlučně k volební kampani, což můžete na tranparentním účtu on-line sledovat. Děkujeme vám.