Informace z posledního Výboru

Výbor se konal 30. září 2015 za účasti předsednictva a předsedů místních organizací. Hlavními body byla prezentace a diskuse o verzi 01 nových webových stránek a projednání výše a splatnosti členských příspěvků za rok 2015. . Předsednictvo a Výbor dále navrhly obnovit činnost odborných komisí, které naváží na komise z minulého roku.